O asociaci

Asociace sdružuje fyzické a právnické osob v oboru oceňování majetku, kteří jsou držiteli certifikátu vydaného Certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci. Naším cílem je vytvářet a poskytovat členům jednotnou metodiku v oblasti oceňování, podporu velké asociace a být  moderní platformou pro odborné vzdělávání a spolupráci.

Náplní práce členů je především oceňování majetku. Asociace má téměř 300 členů v celé České republice, kteří pracují pro všechny banky, spořitelní družstva a nebankovní subjekty. Členové se zaměřují nejvíce na oceňování věcí nemovitých pro všechny účely.

Asociace byla založena již v roce 1996 pod názvem Unie odborných odhadců majetku, jako výsledek úsilí o založení odborného profesního sdružení. V roce 1998 byla Unie odborných odhadců majetku přejmenována na Českou společnost certifikovaných odhadců majetku a vzhledem k vývoji v posledních letech v roce 2018 došlo na přemenu na Asociaci certifikovaných odhadců.

Mohlo by vás zajímat