20. výročí sdružení Nemoforum

Publikováno: 31. 10. 2019

Kategorie: Semináře

Nemoforum je platforma pro diskusi, spolupráci a koordinaci aktivit spojených s informacemi o nemovitostech a území. Zastřešujícím orgánem je Český úřad zeměměřičský a katastrální a členy Nemofora jsou ministerstva, státní organizace a vybrané odborné asociace. ACO na semináři zastupoval prezident David Smejkal.

Dne 18.10.2019 Nemoforum oslavilo 20 let své existence a proběhl odborný seminář na téma Využijeme šance vybudovat digitální mapu veřejné správy?

https://www.cuzk.cz/O-resortu/Nemoforum/Akce-Nemofora/Seminare/Vyuzijeme-sance-vybudovat-digitalni-mapu-verejne-s.aspx

Toto hlavní téma se neslo celým dnem a nově budovaná technická digitální mapa ČR je velkým a významným krokem v digitalizaci informací a jejich převedení do mapových podkladů. Sice si budeme muset počkat do roku 2023 na její spuštění, ale v oblasti oceňování majetku jsou údaje o dostupnosti inženýrských sítích, přípojek a obecně všech liniových staveb, dopravních staveb a řady dalších informací, nezbytnou součástí naší práce.

Na stránkách Nemofora si můžete pročíst jednotlivé prezentace, ale také se seznámit s aktivitami Nemofora za posledních 20 let.

https://www.cuzk.cz/O-resortu/Nemoforum.aspx

Mohlo by vás zajímat

PF 2022
21 Pro 2021

PF 2022

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok...

PF 2021
22 Pro 2020

PF 2021

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok...